AVTAL OCH AVTALSGRANSKNING

Erfarna jurister med ett unikt öga för detaljer och en förståelse för hur ett avtal på bästa sätt ska utformas

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med att utforma eller granska ett avtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Vi Kan Göra För Dig


Ditt företags grundläggande struktur utformas allra bäst genom juridiskt välstrukturerade avtal. Det kan röra sig om avtal mellan delägare och investerare, avtal med anställda och konsulter samt avtal mot kunder och leverantörer. Genom att se till att dessa avtal är väl anpassade till ditt företags behov och förutsättningar kan vi skapa ytterligare värde för ditt bolag.

Vi biträder våra klienter med att upprätta hållbara avtal som begränsar risk och skapar mervärde. Vi tillhandahåller även högkvalitativ avtalsgranskning i de fall där våra klienter tar emot avtalsförslag från samarbetspartners, kunder och tjänsteleverantörer. Våra juristers expertområden innefattar bland annat:

 

 • Aktieägaravtal

 • Anställningsavtal och uppsägningshandlingar

 • Användarvillkor och privacy policys

 • Arvsskifte

 • Bodelning

 • Bouppteckning

 • Franchise

 • Investeringsavtal

 • Konsultavtal

 • Konvertibelavtal

 • Letter of Intent (LOI) och Memorandum of understanding (MOU)

 • Nyemission

 • Optionsavtal (Kvalificerade personaloptioner)

 • Personuppgiftsbiträdesavtal

 • Samarbetsavtal

 • Samboavtal

 • Sekretessavtal

 • Testamente

 • Äktenskapsförord

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.