BLOGG

Alla artiklar

Icke-värvningsklausulen i ett anställningsavtal – En av dina bästa möjligheter för att skydda din business

januari 30, 2022 Lästid: Cirka 4 minuter

Oavsett om du sitter i ledningsgruppen på Spotify eller jobbar extra på helger på ICA så har du med största sannolikhet skrivit under ett anställningsavtal när du påbörjade din anställning. Ett anställningsavtal kan variera i storlek och omfattning. Vissa avtal ryms på en sida medan andra känns som en kortare Camilla Läckberg-roman.

Ett vanligt förekommande stycke som hittas i majoriteten av alla anställningsavtal är den s.k. icke-värvningsklausulen.

Varför har man en icke-värvningsklausul?

Denna klausul består helt enkelt av en rad villkor som reglerar hur du som anställd ska förhålla dig till dina kollegor, samarbetspartners, kunder EFTER att du har slutat på arbetsplatsen. Tanken med dessa villkor är kort och gott att begränsa en tidigare anställds möjligheter att agera på ett sätt som riskerar att förstöra för bolaget.

Vad händer om man inte har en icke-värvningsklausul i anställningsavtalet?

Det saknas lagstiftning som reglerar hur en tidigare anställd får agera i dessa frågor. Med andra ord innebär detta att avsaknad av icke-värvningsklausul i anställningsavtalet leder till att du som arbetsgivare är helt oskyddad

Hur kan en icke-värvningsklausul se ut?

En icke-värvningsklausul återfinns ofta i någon av de avslutande paragraferna i ett anställningsavtal, vanligtvis i nära anslutning till ett konkurrensförbud. Ett verkligt exempel som vi har stött på är följande:

”Den anställde förpliktar sig att inte själv eller genom annan bearbeta, söka förmå eller övertyga anställda (och konsulter) hos Bolaget, att avsluta sin anställning (eller sitt uppdrag) hos Bolaget. Den Anställdes åtagande gäller under anställningstiden och för en period om 12 månader från anställningens upphörande.”

Ovanstående är en relativt vanlig utformning av en icke-värvningsklausul. Den saknar dock tydlighet, innefattar ej något kundskydd och har en alldeles för lång giltighetstid.

Utformningen av den här klausulen är komplicerad och bör därför hanteras av en juridiskt kunnig person.

Hur kan man bryta mot en icke-värvningsklausul?

Det vanligaste sättet att bryta mot bestämmelser om icke-värvning är helt enkelt att aktivt ”ta” något som anses tillhöra bolaget.

Exempel 1. Aida har sagt upp sig från sin anställning som Key Account Manager på ett rekryteringsbolag. Efter avslutad anställning väljer hon att starta ett eget rekryteringsbolag. Hon hör av sig till två av sina tidigare kollegor och erbjuder dem jobb.

Exempel 2. Aida har sagt upp sig från sin anställning som Key Account Manager på ett rekryteringsbolag. Efter avslutad anställning väljer hon att starta ett eget rekryteringsbolag. Hon hör av sig till fem av sina tidigare kunder och erbjuder dem sina tjänster.

Exempel 3: Sean blir uppsagd från sitt jobb som säljare på Telenor p.g.a. personliga skäl. En månad efter avslutad anställning får han jobb på Telia. Han hör då av sig till en gammal kollega och försöker övertala henne att avsluta sin anställning på Telenor och istället börja arbeta på Telia.

Notera dock att inget av ovanstående exempel utgör ett brott om anställningsavtalet saknar icke-värvningsförbud.

Vad säger lagen om icke-värvningsklausuler?

I Sverige har vi något som kallas för avtalsfrihet. Det innebär att vi, som huvudregel, kan komma överens om vad som helst i ett avtal. Det finns dock vissa begränsningar. Dessa hittar vi främst genom att studera rättsfall (d.v.s. ärenden som har hanterats). Utifrån resultatet av dessa domar hittar vi grundläggande bestämmelser som samtliga arbetsgivare bör ha i åtanke när de skriver sina icke-värvningsklausuler.

Under 2018 prövade Arbetsdomstolen ett fall som rörde en s.k. icke-värvningsklausul. Domstolen uttryckte i detta mål (som benämns AD 2018:61) en försiktig och återhållsam syn på tillämpningen av icke-värvningsklausuler.

Domstolen menar att en icke-värvningsklausul endast bör kunna anses vara berättigad under de första sex månaderna från det att den anställde avslutade sin anställning. Exempel på när en sådan klausul kan anses vara berättigad är i en situation där en arbetsgivare vill förhindra att en anställd aktivt övertalar andra anställda att sluta och gå över till en konkurrent och på så vis sätter den tidigare arbetsgivaren i en situation där denne tappar mycket kunskap på en och samma gång. Samma resonemang gäller även om en tidigare anställd aktivt skulle försöka förmå kunder eller samarbetspartners att avbryta sina affärsrelationer med den tidigare arbetsgivaren och istället gå över till en konkurrent.

Domstolen ställer även upp krav om aktivitet och en viss typ av närhet i den professionella relationen.

En icke-värvningsklausul gäller med andra ord inte om en eller flera anställda/kunder självmant, utan den tidigare anställdes aktiva deltagande, väljer att lämna bolaget.

En icke-värvningsklausul gäller ej heller för kunder eller personal som den tidigare anställde inte har haft en affärsmässig eller kollegial relation med (förutsatt att det inte rör sig om nyckelpersoner i bolaget). Om den tidigare anställde arbetar på marknadsföringsavdelningen på Tele2 så träffar inte icke-värvningsklausulen samtliga 5 000 personer på bolaget utan endast de som de tidigare anställde faktiskt har arbetat med.

5 tips för att skriva bättre icke-värvningsklausuler

  • Inkludera vitesbestämmelser – Att inkludera en tydlig och greppbar konsekvens (i det här fallet i form av böter) ger ofta en viss tyngd till klausulen. Se dock till att ange ett skäligt belopp (max sex månadslöner)
  • Håll koll på tiden – Icke-värvningsklausuler som sträcker sig längre än sex månader riskerar att betraktas som ogiltiga
  • Aktivitet – Icke-värvningsklausuler gäller endast när den tidigare anställde har spelat en aktiv roll i värvningen. Att skriva klausulen på annat vis riskerar att göra den ogiltig
  • Närhet – Icke-värvningsklausuler gäller normalt sett endast för värvning av personer som den tidigare anställde har arbetat med, eller som betraktas vara nyckelpersoner för bolaget
  • Tydlighet – Ju tydligare din bestämmelse är, desto mindre är risken att det uppstår tolkningsproblematik.

Vill du ha hjälp att utforma det perfekta anställningsavtalet?