Aktieägaravtal

Grunden för ett framgångsrikt och välstrukturerat samarbete

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt aktieägaravtal,boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal som upprättas mellan alla eller vissa av ägarna i ett aktiebolag.

Till skillnad från ett aktiebolags bolagsordning så gäller aktieägaravtalet bara mellan de parter som har ingått avtalet och får därmed inte någon verkan för utomstående. Aktieägaravtalet behöver heller inte registreras hos Bolagsverket vilket betyder att utomstående inte får kännedom om bestämmelsernas innehåll.

Ett aktieägaravtal bör vara ett grundläggande styrdokument för alla Sveriges aktiebolag. Aktieägaravtal används idag frekvent inom de flesta branscherna i Sverige. Bland annat är det vanligt med aktieägaravtal inom IT, bygg, PR och marknadsföring, redovisning och försäljning.

Utformningen av ett aktieägaravtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste villkor för värdering, försäljning och utdelning effektivt samspela med företagets kort- och långsiktiga målbild, samt eventuella direktiv från externa investerare. Dessutom måste strukturen för beslutsfattande och respektive parts inflytande utformas på ett sätt som gynnar bolaget och dess löpande tillväxt.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett aktieägaravtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.