AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Grunden för en framgångsrik försäljning av aktier

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt aktieöverlåtelseavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL?

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som upprättas mellan en säljare och en köpare av aktier i ett aktiebolag. Ett aktieöverlåtelseavtal upprättas för att på ett tydligt sätt dokumentera de villkor som gäller mellan säljaren och köparen och utgör därför en betryggande säkerhet för båda parter.

Ett aktieöverlåtelseavtal bör användas i alla situationer där aktier byter ägare, exempelvis vid en parts inträde/utträde i ett bolag eller vid försäljning av bolaget som helhet. Aktieöverlåtelseavtal används idag därför frekvent inom de flesta branscherna i Sverige. Bland annat är det vanligt med aktieöverlåtelseavtal inom IT, bygg, PR och marknadsföring, redovisning och försäljning.

Utformningen av ett aktieöverlåtelseavtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste det säkerställas att de aktier som överlåts inte belastas av rådighetsinskränkningar samt att säljaren har iakttagit eventuella hembuds- och förköpsförbehåll som finns angivna i bolagets bolagsordning respektive aktieägaravtal. Det är dessutom av yttersta vikt att strukturera köparens erläggande av köpeskilling och efterföljande tillträde till aktierna på ett sådant vis att äganderätten ej övergår i förtid.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett aktieöverlåtelseavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.