ANSTÄLLNINGSAVTAL

En tydlig struktur för bolagets mest värdefulla tillgång

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt anställningsavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Anställningsavtal?

Ett anställningsavtal upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare för att reglera anställningens villkor. Inom ramen för ett anställningsavtal hanteras bland annat frågor kring lön och löneförmåner, arbetstid, arbetsuppgifter, anställningsform och uppsägningstid.

Ett anställningsavtal bör användas i alla situationer där en person ska påbörja en anställning. Ett skriftligt anställningsavtal utgör en tydlig överenskommelse över villkoren för en anställning och ses därför som ett krav inom de flesta branscherna i Sverige. Bland annat är det vanligt med anställningsavtal inom IT, bygg, PR och marknadsföring, redovisning och försäljning.

Utformningen av ett anställningsavtal innehåller en rad utmaningar. Eftersom lagen om anställningsskydd (LAS) i stora drag är tvingande kan en anställning nämligen inte utformas godtyckligt. Risken är då stor att anställningen kan få en annan innebörd än vad som ursprungligen var planerat (exempelvis en visstidsanställning som ofrivilligt övergår i en tillsvidareanställning), alternativt att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för brott mot LAS.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett anställningsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.