ANVÄNDARVILLKOR

Grunden för en välstrukturerad kundrelation

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina användarvillkor, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Användarvillkor?

Användarvillkor är ett avtal som upprättas mellan ett företag och de personer som nyttjar företagets tjänster.

Användarvillkor (Terms and Conditions eller Terms of Use på engelska) kan beskrivas som riktlinjerna för hur en person ska bete sig när denne använder en tjänst och återfinns vanligen på tjänsteföretagets hemsida, vanligen ackompanjerad av en integritetspolicy.

Användarvillkor används av i princip alla företag i Sverige som tillhandahåller en tjänst till ett större antal kunder. Bland annat är det vanligt med användarvillkor för olika typer av digitala tjänster, exempelvis inom media och nöje, mobilapplikationer, programvara samt transport och resor.

Utformningen av användarvillkor innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste avtalets innehåll återspegla de ansvarsbegränsningar som tjänsteleverantören vill applicera för sitt tillhandahållande av tjänsten. Dessutom måste användarvillkoren på ett tydligt sätt kommunicera de riktlinjer som gäller för användarnas nyttjande av tjänsten samt de kostnader som åtföljer.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram användarvillkor som är ändamålsenligt utformade och juridiskt korrekta.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.