DISTRIBUTIONSAVTAL

Nationellt och internationellt samarbete gällande försäljning av varor och tjänster

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt distributionsavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Distributionsavtal?

Ett distributionsavtal reglerar rätten för en distributör att sälja en tillverkares eller leverantörs produkter på en eller flera specifika marknader.

 

Ett distributionsavtal kan vara exklusivt (d.v.s. ge distributören en ensamrätt) eller icke-exklusivt och reglerar villkor gällande bland annat pris, marknadsföring, lagerhållning och försäljningskrav.

 

Ett distributionsavtal bör användas i alla situationer där en tillverkare vill låta ett eller flera andra företag sköta försäljningen av tillverkarens produkter. Distributionsavtal används idag främst inom produktkoncentrerade branscher. Bland annat är det vanligt med återförsäljaravtal inom mode, design, livsmedel, kosttillskott, verktyg och maskiner.

 

Utformningen av ett distributionsavtal innehåller en stor mängd utmaningar. Bland annat måste avtalets villkor balanseras mot respektive parts övriga affärsrelationer och åtaganden; något som ofta skapar utmaningar gällande exempelvis exklusivitet, territoriella begränsningar och marknadsföring. Dessutom är inte relationen mellan leverantör och distributör reglerad i svensk lag, vilket innebär att bestämmelser kring bland annat skyddsgarantier och ansvar vid fel måste anpassas för varje unik affärsrelation.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett distributionsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.