FRANCHISE-AVTAL

Grunden för en framgångsrik franchise

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt aktieägaravtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Franchise-Avtal?


Ett franchise-avtal är ett avtal där ett företag (franchise-givaren) kommer överens med någon annan (franchise-tagaren) om att denne mot ersättning till franchise-givaren skall använda franchisegivarens särskilda affärsidé och varumärke vid försäljning av varor eller tjänster.

 

Ett franchise-avtal kan med fördel användas i situationer där en företag, med låg risk, vill bredda sitt affärskoncept utan att nödvändigtvis expandera den egna verksamheten. Franchise-avtal används idag främst inom rad olika branscher. Bland annat är det vanligt med franchise-avtal inom hotell och restaurang, detaljhandel, dagligvaruhandel samt träning och hälsa.

 

Utformningen av ett franchise-avtal innehåller en stor mängd utmaningar. Bland annat måste villkoren för franchisetagarens dagliga drift av verksamheten tydligt regleras för att säkerställa enhetlighet med franchisekonceptet som helhet. Dessutom måste villkor avseende kostnadsfördelning, nyttjande av inköpskanaler, utbildningsstöd och marknadsföring balanseras för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett anställningsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.