INFLUENCER-AVTAL

Grunden för ett framgångsrikt samarbete med profilstarka personer

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina avtal för influencers, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Influencer Marketing?


Influencer marketing är marknadsföring av produkter eller tjänster med hjälp av en eller flera profilstarka personer, s.k. influencers. Detta samarbete regleras genom ett influencer-avtal.

 

Förekomsten av företagssamarbeten med influencers, s.k. influencer marketing, ökar i närmast lavinartad takt då dessa personer ses som autentiska kommunikationskanaler som möjliggör för företagen att öka sin räckvidd och nå ut till nya målgrupper.

 

Influencer-avtal tecknas idag av företag inom de flesta branscherna i Sverige, särskilt för marknadsföring av konsumentprodukter och tjänster. Bland annat är det vanligt med influencer-avtal inom mode och design, träning och hälsa, skönhet samt mat och dryck.

 

Utformningen av ett influencer-avtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste villkoren för s.k. annonsmärkning tydligt regleras för att säkerställa mottagarens förståelse för marknadsföringens budskap. Dessutom måste avtalets villkor tydligt reglera ramverket för influencerns kommunikation rörande parternas samarbete samt dennes utfästelser om den marknadsförda produkten eller tjänstens egenskaper och innehåll.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett influencer-avtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.