INKRÅMSÖVERLÅTELSE

Försäljning av bolagets tillgångar

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med försäljning av bolagets tillgångar, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är En Inkråmsöverlåtese?


När en verksamhet ska säljas kan det ske på två olika sätt, genom att aktier säljs eller genom inkråmsöverlåtelse – försäljning av tillgångar.

 

Ett inkråmsöverlåtelseavtal (eller inkråmsavtal) är ett avtal som upprättas när man vid ett bolagsförvärv inte köper aktier eller andelar, utan istället enbart är intresserad av bolagets tillgångar, det s.k. inkråmet.

 

Vid köp av ett företags inkråm ingår både materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Materiella tillgångar kan bland annat vara maskiner, inventarier och produktlager, medan immateriella tillgångar istället är tillgångar som inte är fysiska, såsom patent, varumärken och kundregister.

 

Ett inkråmsöverlåtelseavtal bör användas i situationer där du är intresserad av ett bolags rörelse men inte vill förvärva den juridiska personen bakom rörelsen utan istället vill inkorporera den nya rörelsen i din befintliga verksamhet. Inkråmsöverlåtelser är idag mycket vanliga inom bl.a. hotell och restaurang, bygg och produktion samt en rad andra branscher.

 

Utformningen av ett inkråmsöverlåtelseavtal innehåller en stor mängd utmaningar. Bland annat måste säljarens garantier gällande den sålda rörelsen samt bestämmelser kring vad som ska hända vid garantibrist tydligt regleras. Dessutom måste villkor gällande rörelsens fysiska övergång, personal samt immateriella rättigheter tydligt regleras för att säkerställa en framgångsrik överlåtelse.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett avtal för inkråmsöverlåtelse som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.