INTEGRITETSPOLICY

För framgångsrik behandling av personuppgifter

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din integritetspolicy, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är En Integritetspolicy?


En integritetspolicy är ett dokument som upprättas mellan ett företag och de personer som nyttjar företagets tjänster eller i övrigt kommunicerar med företaget.

 

En integritetspolicy (Privacy Policy på engelska) kan beskrivas som riktlinjerna för hur en användares personuppgifter ska behandlas när denne interagerar med ett företag och dess tjänster och återfinns vanligen på företagets hemsida, vanligen ackompanjerad av s.k. användarvillkor.

 

En integritetspolicy ska enligt den s.k. Dataskyddsförordningen (GDPR) användas i alla sammanhang där ett företag behandlar personuppgifter tillhörandes en individ i Sverige eller inom EU. Det är således varje bolags lagliga skyldighet att säkerställa att de har en integritetspolicy som följer Dataskyddsförordningens bestämmelser för hur behandlingen av personuppgifter ska ske.

 

Utformningen av en integritetspolicy innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste detta dokument utformas i enlighet med de komplicerade riktlinjer som tillhandahålls genom Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att en juridiskt korrekt integritetspolicy bland annat måste innehålla information om företagets lagliga grund för behandling, säkerhetsnivåer för access och lagring samt de organisatoriska och tekniska åtgärder som har vidtagits för att beivra förlust, olovlig åtkomst och missbruk.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram en integritetspolicy som är ändamålsenligt utformad och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

 

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.