INVESTERINGSAVTAL

Grunden för en framgångsrik kapitalrunda

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har omfattande erfarenhet av att företräda både investerare och och entreprenörer vid kapitalanskaffning/nyemissioner

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt investeringsavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Investeringsavtal?


Ett investeringsavtal (subscription agreement på engelska) är ett avtal som upprättas mellan investerare och befintliga ägare i ett aktiebolag.

 

Ett investeringsavtal används främst för att diktera specifika villkor som omfattar en investering. Det kan bland annat innefatta särskilda krav från investerarens sida gällande måluppfyllelse, organisatorisk utveckling eller compliance. Ett investeringsavtal innehåller också ofta en rad garantier från befintliga aktieägare, i syfte att skapa trygghet för den nya investeraren. Investeringsavtalet behöver inte registreras hos Bolagsverket vilket betyder att utomstående inte får kännedom om avtalets innehåll.

Ett investeringsavtal bör vara ett grundläggande dokument i kapitalrundor/nyemissioner. Investeringsavtal används idag frekvent inom de flesta branscherna i Sverige, specifikt för investeringar av större belopp pengar (>1MSEK).

Utformningen av ett investeringsavtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste villkor för garantiutfästelser, måluppfyllelse och genomförande effektivt skydda investerarens satsade kapital, samtidigt som befintliga investerare följaktligen inte får försättas i en potentiellt skadlig sits. Dessutom måste strukturen för framtida beslutsfattande och de olika parternas inflytande utformas på ett sätt som gynnar bolaget och dess löpande tillväxt.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett investeringsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.