KOMPANJONSAVTAL

För ett framgångsrikt samarbete mellan ägarna i ett bolag

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt kompanjonsavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Kompanjonsavtal?


Ett kompanjonsavtal är ett avtal som upprättas mellan två eller flera personer som driver ett bolag tillsammans.

 

Till skillnad från ett aktieägaravtal (som alltid bör upprättas i samband med ett kompanjonsavtal) tar kompanjonsavtalet sikte på att reglera personernas samarbete gällande driften av bolaget. Detta innebär att ett kompanjonsavtal ofta berör frågor som arbetsfördelning, beslutsfattande, ersättning och förmåner, lojalitet och arbetsordning.

 

Ett kompanjonsavtal bör användas i alla situationer där flera personer driver bolag tillsammans. Utan ett kompanjonsavtal saknas nämligen ett effektivt verktyg för att hantera delägares eventuella misskötsel i bolaget. Kompanjonsavtal används idag därför frekvent inom de flesta branscherna i Sverige. Bland annat är det vanligt med kompanjonsavtal inom IT, bygg, PR och marknadsföring, redovisning och försäljning.

 

Utformningen av ett kompanjonsavtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste avtalets relation till bolagets aktieägaravtal harmoniseras för att undvika villkor som krockar. Detta gäller särskilt i frågor som rör engagemang i konkurrerande verksamheter samt struktur för beslutsfattande. Det är dessutom av yttersta vikt att kompanjonsavtalet villkor för en delägare utformas utifrån huruvida personen är anställd i verksamheten eller ej.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett kompanjonsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.