PERSONALOPTIONER

Ett spännande incitament för anställda nyckelpersoner

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina personaloptioner, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Personaloptionsavtal?

Ett personaloptionsavtal är ett avtal som reglerar rätten för en anställd att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor.

 

Bland svenska företag har s.k. kvalificerade personaloptioner, delvis tack vare förmånliga skattevillkor, blivit ett populärt verktyg för att attrahera nyckelpersonal till bolagets verksamhet.

 

Ett personaloptionsavtal bör användas i alla situationer där en anställd ska erbjudas personaloptioner i ett aktiebolag. Personaloptionsavtal används idag främst inom branscher med hög anpassningsgrad och flexibilitet. Bland annat är det vanligt med kompanjonsavtal inom IT, PR och marknadsföring, försäljning samt många typer av tjänsteföretag med en huvudsakligt digital inriktning.

 

Utformningen av ett personaloptionsavtal innehåller en stor mängd utmaningar. Dels finns en rad förutsättningar, både på bolags- och individnivå, som redan initialt måste uppfyllas för att möjliggöra införandet av ett optionsprogram för personaloptioner. Dessa och övriga villkor för att uppnå status som kvalificerade personaloptioner är dessutom strikt reglerade i lag, vilket medför att landskapet för anpassade villkor är svårnavigerat.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett avtal för kvalificerade personaloptioner som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.