PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

För en tryggare personuppgiftsbehandling mellan företag

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt personuppgiftsbiträdesavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Personuppgiftsbiträdesavtal?


Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett avtal som upprättas mellan två företag, där det ena företaget (personuppgiftsbiträde) ska behandla personuppgifter för det andra företagets (personuppgiftsansvarig) räkning.

 

Ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för att på ett tydligt sätt dokumentera de villkor som gäller för behandlingen av exempelvis namn, personnummer, kontonummer och hälsoinformation och utgör en betryggande säkerhet för båda parter, samt de privatpersoner som berörs av behandlingen.

 

Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska enligt lag användas i alla situationer där ett företag använder en underleverantör för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal används idag därför frekvent inom samtliga branscher i Sverige.

 

Utformningen av ett personuppgiftsbiträdesavtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste det säkerställas hur ansvar och kostnader ska fördelas mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Det är dessutom av yttersta vikt att dokumentera hur behandlingen av personuppgifter sker på både ett tekniskt och organisatoriskt plan för att på så vis kunna garantera en säker behandling. Inom ramen för en säker behandling bör riktlinjer ställas upp kring bland annat säkerhetsföreskrifter, åtkomstkontroll, sekretess och lagringsregler.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.