SAMARBETSAVTAL

Villkor och struktur för ett framgångsrikt samarbete

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt samarbetsavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Samarbetsavtal?


Ett samarbetsavtal är ett avtal som upprättas för att reglera samarbetet mellan två eller flera parter.

 

Dessa samarbeten sker primärt mellan företag och kan bland annat avse köp och försäljning (exempelvis mellan en leverantör/återförsäljare eller franchisegivare/franchisetagare), licensiering (ett tillstånd att använda ett annat företags immaterialrätt) och olika typer av informationsutbyte (t.ex. i form av know-how samt affärs- och säljprocesser).

 

Samarbetsavtal används idag inom de flesta branscherna i Sverige, då det utgör en grundläggande beståndsdel för att säkerställa fördelaktiga och balanserade villkor inom ett samarbete. Bland annat är det vanligt med samarbetsavtal inom IT, digital marknadsföring, musik och film, verksamhetsledning samt logistik och HR.

 

Utformningen av ett samarbetsavtal innehåller en stor mängd utmaningar. Bland annat måste avtalets villkor balanseras mot respektive parts övriga affärsrelationer och åtaganden; något som ofta skapar utmaningar gällande exempelvis exklusivitet och territoriella begränsningar. Dessutom inbegriper ett samarbete ofta en rad kostnader, skyldigheter och risker, för vilka ansvar tydligt måste fördelas mellan parterna.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett samarbetsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

INFOGA “BOKA IN KOSTNADSFRITT MÖTE

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.