SEKRETESSAVTAL

När viss information måste hållas hemlig

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt sekretessavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett SEKRETESSAVTAL?

Ett sekretessavtal (även kallat “NDA” som står för Non Disclosure Agreement) är ett avtal som upprättas när man vill säkerställa att konfidentiell information inte läcker ut till utomstående parter.

 

Ett sekretessavtal kan användas vid många olika tillfällen. Det är exempelvis mycket vanligt att entreprenörer använder sekretessavtal när de ska presentera en affärsidé för ett potentiell investerare. Det är även vanligt att sekretessavtal används i samarbeten mellan företag där känslig information delas, exempelvis i relationen mellan tillverkare och beställare av varor. Den här typen av avtal kan dock användas för i princip varje situation där du känner ett behov av att skydda din information.

 

Utformningen av ett sekretessavtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste definitionen av den konfidentiella informationen vara konstruerad på ett vis som hindrar att delar av informationen hamnar utanför avtalets villkor. Dessutom måste avtalsparternas eventuella samarbetspartners, anställda och konsulter även inkluderas. Slutligen skall även villkoren för avtalsbrott noggrant utformas för att vara proportionerliga till den skada som läckt information eventuellt kan innebära.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett sekretessavtal (eller NDA) som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.