SPONSORAVTAL

För företag som vill stötta andra verksamheter i utbyte mot reklam

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt sponsoravtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Sponsoravtal?

Ett sponsoravtal upprättas när ett företag lämnar ekonomiskt stöd (pengar, utrustning eller dylikt) i utbyte mot olika typer av reklaminsatser.

 

Sponsring utgör idag en relationsbyggande plattform för att stärka ett bolags image och dess varumärkesassociation och används, bland annat inom idrotten, för att skapa en starkare och mer personlig relation till bolagets målgrupp.

 

Sponsoravtal används av företag inom de flesta branscherna i Sverige, då det utgör en grundläggande beståndsdel för att säkerställa fördelaktiga och balanserade villkor för ett sponsorskap. Själva sponsorskapet är i sin tur ofta riktat mot svenska organisationer (bland annat kopplat till välgörenhet) och idrottsföreningar.

 

Framtagandet av ett sponsoravtal innehåller en stor mängd utmaningar. Bland annat måste avtalets villkor och balansen mellan parternas prestationer utformas på ett sådant vis att skattemässig avdragsrätt kan medges. Dessutom inbegriper sponsorskap ett nyttjande av immateriella rättigheter som tydligt måste regleras för att undvika missbruk.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett sponsoravtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.