TERM SHEET

Ett steg närmare en lyckad investering

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt term sheet, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Term Sheet?

Ett term sheet är ett icke-bindande avtal där de viktigaste, mellan parterna överenskomna, villkoren för en investering listas.

 

Ett term sheet undertecknas ofta i ett tidigt stadie av en investeringsprocess, i syfte att dokumentera huvuddragen i parternas potentiella överenskommelse. Därefter fortsätter parternas förhandlingar för att förhoppningsvis sedan slutligen formaliseras genom en bindande investeringsavtal.

 

Term sheets är idag vanligt förekommande när ett bolag inleder en process gällande kapitalanskaffning, oavsett om det rör sig om en initial såddrunda eller en senare investering. Förekomsten av term sheets är idag i princip helt branschoberoende, vilket innebär att term sheets lämpar sig väl för samtliga bolag som ingår förhandlingar kring en potentiell investering.


Utformningen av ett term sheet innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste villkor för utspädning och rätt till deltagande i framtida investeringsrundor tydligt regleras. Dessutom måste maktförhållandet mellan bolagets grundare och tillträdande investerare balanseras på ett sådant vis att beslutsförhet och bolagsstyrning inte försvåras.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett term sheet som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.