UPPDRAGSAVTAL

En tydlig struktur för inhyrd kompetens

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt uppdragsavtal, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är Ett Uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal upprättas mellan ett företag (uppdragsgivare) och en uppdragstagare.

 

Till skillnad från en anställd är en uppdragstagare fristående i förhållande till sin uppdragsgivare. Därmed gäller exempelvis inte lagen om anställningsskydd för personer som arbetar på uppdragsbasis.

 

Uppdragsavtal används inom de flesta branscherna i Sverige, särskilt i de branscher där man ofta behöver ta in expertkompetens för mindre, alternativt tidsbegränsade uppdrag. Bland annat är det vanligt med uppdragsavtal inom IT, digital marknadsföring, verksamhetsledning, logistik och HR.

 

Utformningen av ett uppdragsavtal innehåller en rad utmaningar. Bland annat måste avtalets innehåll upprättas på ett sådant vis och med sådana villkor att uppdragsförhållandet inte kan bedömas vara en förtäckt anställning. Om detta inte lyckas kan arbetsgivaren bli tvungen att i efterhand, utöver redan betalt arvode, behöva betala arbetsgivaravgifter och andra former av sociala avgifter.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett uppdragsavtal som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.