JOINT VENTURE

En samarbetsstruktur för nytänkande bolag

5 Anledningar Till Att Du Ska Använda Avtalsjuristerna

 • Sveriges enda juristbyrå med renodlat fokus på avtalsjuridik

 • Alla våra jurister har en bakgrund som entreprenörer/egenföretagare

 • Vi har hjälpt över 400 bolag att skapa en stabil och framgångsrik juridisk struktur, baserad på ändamålsenliga avtal

 • Vi anlitas återkommande för att hantera avtalsskrivningar i Sverige, inom EU samt i USA

 • Vi har en stor passion för språk och en akademisk samt professionell erfarenhet av copywriting, retorik och författarskap

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med olika typer av joint ventures, boka in ett kostnadsfritt möte nu!

Vad Är En Joint Venture?


En joint venture är en verksamhetsform där två eller flera företag går samman i ett gemensamt bolag.

 

Målet med en joint venture är vanligtvis att tillsammans genomföra ett särskilt projekt eller en utöva en viss verksamhet. Bolagen delar då på den risk som verksamheten eller projektet är förknippat med, istället för att risken ska ligga på ett enda bolag, eller på respektive bolag separat.

 

Ett avtal för joint venture används idag främst när bolag vill etablera sig inom ett nytt segment eller på en ny marknad. Bland annat är det vanligt med joint venture-avtal inom IT, teknik, fordon och logistik.

 

Utformningen av ett avtal för joint venture innehåller en stor mängd utmaningar. Bland annat måste bolagens inbördes relation och beslutsförhet regleras för att tydligt manifestera hur den nya verksamheten ska bedrivas. Dessutom inbegriper ett joint venture ofta en rad kostnader, skyldigheter och risker, för vilka ansvar tydligt måste fördelas mellan parterna.

Vad Vi Kan Göra För Dig

Vi kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram ett avtal för ert joint venture som är ändamålsenligt utformat och juridiskt korrekt.

För att kunna säkerställa en smidig hantering av ditt ärende rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt möte med en av våra jurister.

Under detta möte, som givetvis kan tas per telefon, kan vi inhämta nödvändigt underlag för uppdragets genomförande samt bilda oss en uppfattning om tidsåtgång och lämna ett prisförslag.

4 STEG FÖR NYA KLIENTER

 • Fyll i vårt kontaktformulär

  Vi återkopplar med förslag på mötestid samt eventuella önskemål om kompletterande information i ditt ärende.

 • Kom på ett kostnadsfritt möte

  Under vårt möte får du möjlighet att diskutera ditt ärende med en av våra erfarna jurister. Mötet kan ske på vårt kontor i centrala Stockholm men också genomföras via Skype eller per telefon.

 • Prisförslag och handlingsplan

  Efter vårt möte återkopplar vi inom
  24 timmar med ett prisförslag samt en handlingsplan och tidsram för ditt ärende.

 • Leverans

  Under hanteringen av ditt ärende ger vi dig löpande uppdateringar kring våra framsteg. Vi arbetar med total transparens och gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd med vår leverans.